+47 930 33 940
Fjellveien 78, 1470 Lørenskog
info@fhmh.no

Høyere utdanning

Studentbolig marked Nord Kypros er stort, med økende underkapasitet.

 

En flittig student ved Pc og med notatbok.
Nærmere 100 000 studenter, de fleste utenlandske skaper et stort marked for leieboliger i det Nord Kypriotiske boligmarkedet.

Viste du at det er nærmere 100 000 studenter på Nord Kypros?
Les mer om hvorfor.

“Det Tyrkisk Kypriotiske utdanningssystemet praktiserer likestilling mellom sosiale lag, kjønn, lokale eller individuelle forskjeller. TRNC dvs. The Turkish Republic of Nothern Cyprus utdannings- og kulturdepartement, holder oppsyn med alle skoler fra førskole-, grunn-, videregående nivå til høyere utdanningsnivå på høyskole- og universitetsnivå etter en styringsmodell basert på “livslang utdanning”.

Utdanning i Nord Kypros er obligatorisk i 15 år og leseferdighetsgraden er nesten 100%. Skoler for voksenopplæring eksisterer for individer med en annen oppvekstbakgrunn, med tillegg av statlige og private skoler.

Høyere utdanningssektoren er et viktig bidrag til TRNCs økonomi. Bidrag til økonomien av utenlandske studenter som kommer til TRNC for universitetsutdanning er betydelig. Det er lett å tilpasse seg for studentene som  studere på Nord Kypros pga kulturell strukturer og klimaforhold, samtidig som den nordlige delen av Kypros regnes som et av verdens sikreste områder.

Universiteter i Nord Kypros ønsker studenter fra 68 forskjellige land velkommen. De fleste studentene kommer fra Tyrkia. Etter Tyrkia sender land i Midtøsten som Jordan, Palestina, Iran og afrikanske land som Nigeria og Kamerun mange studenter til vårt land. Den internasjonale og multikulturelle atmosfæren på disse utdanningsinstitusjonene gir studentene en stor mulighet for å utvikle kjennskap og knytte bånd mellom forskjellige land og kulturer.

De offisielle universitetene som er akkreditert av Rådet for Høyere Utdanning, Planlegging, Evaluering, Akkreditering og Koordinering i Nord Kypros kan nås på nettstedene.”
Oversatt til norsk fra Source:  TRNC Public Information Office

Følg koblingene under:

error: Content is protected !!