+47 930 33 940
Fjellveien 78, 1470 Lørenskog
info@fhmh.no

Hvordan kjøpe eiendom på Nord Kypros?

Når en er i gang med prosessen, å kjøpe eiendom på Nord Kypros, er det flere faktorer som en må tas hensyn til.

Gjør deg kjent i markedet

Du begynner med å skaffe deg en oversikt over markedet på Nord Kypros og finner ut hva som er tilgjengelig i henhold til dine ønsker og ditt budsjett. Når du føler at du har den informasjonen du trenger, er du klar for å starte den viktige formelle prosessen som er en del av arbeidet når en kjøper en eiendom.

Hav med en strand i og solstoler i forgrunnen. Bakover er det store grønne områder før fjellene er i bak kant. Et område er merket med rødt hvor det skal bygges et anlegg.

Finne en advokat

Neste skritt er å oppnevne en uavhengig advokat, som vil representere deg gjennom hele prosessen. Hun eller han vil foreta alle nødvendige juridiske tiltak, som kreves for å sikre ditt kjøp. Mange ser fordelen av å få satt opp en advokat fullmakt kalt “power of attorney” under sin visningsreise. Da kan vedkommende advokat handle i ditt fravær.  Et eksempel er om du reserver en bolig, men ønsker å reise hjem for å gjennomgå en finansieringsplan. Med en “power of attorney” slipper du å reise tilbake ens ærend for kun å signere kontrakten.

Vi favoriserer ingen advokater.  Goldmark Estates og FeriehusMiddelhavet har har en oversikt over de advokatene vi har benyttet tidligere, som har utført sitt arbeid for våre kunder med høy kvalitet. Noen kunder ønsker å bruke sin norske advokat. Dette er ingen god løsning.  Hvert land har sitt eget lovverk som advokatfullmektigene arbeider og utformer dokumentene utifra. Slik vil det være når en kjøper eiendom på Nord Kypros også. På Nord Kypros gjelder de lokale lover og forskrifter. Dette er det kun de lokale advokatene som har full kjennskap til.

Kjøpskontrakt

Når salgsvilkårene er avtalt, må du sikre at alle kostnader og detaljer forbundet med overdragelse er skissert i kontrakten. Det er det samme ved kjøp av eiendom på Nord Kypros som andre steder. Det være seg størrelse på depositum, avbetalingsplan og tidspunkt for overdragelse. Det er alltid best med en skriftlig oversikt over alt som skal følge eiendommen f.eks. møbler m.m. I de tilfeller hvor en kjøper boliger som under oppføring, anbefaler vi å lage en fremdriftsplan og avtal tidspunkt for ferdigstillelse. Husk også å få med i avtalen, hva som vil skje ved eventuelle forsinkelser. Vi vil støtte deg i hele denne prosessen og sørge for at du oppnår den beste prisen. Det er viktig at kontrakten og alle spesifikasjoner dekker hva man har kommet til enighet, om når avgjørelsen om kjøp ble tatt.

2 etasjes bygninger med balkonger ut mot et basseng. Depositum ved kjøp av eiendom på Nord Kypros

Det er normalt å betale utbygger eller selger av eiendommen, et ikke refunderbart depositum på £2000. Denne summen går av på restbetaling på den avtalte kjøpesummen. Depositumet betales direkte, eller gjennom advokaten. Dette sikrer at eiendommen ikke kan reserveres av andre potensielle kjøpere. Eiendommer på Nord-Kypros markedsføres vanligvis av flere meglere og agenter, og ved å betale et depositum så fjernes eiendommen fra alle salgskanaler.

Kontroll av opplysninger om eiendommen

Advokaten din vil samtidig undersøke i Landregisteret for å kontrollere rettmessig eier av eiendommens skjøte og om det finnes heftelser på eiendommen. Advokaten vil samtidig få dokumenter som bekrefter eiendommens størrelse, samt andre relevante opplysninger i forhold til tidligere eierskap.

Signering av kontrakt

Normalt så tar det 14 dager før kontrakten, samt alle juridiske vedlegg er ferdig for signering. Ved kontraktsinngåelse er det vanlig å betale et større innskudd til selger, normalt 15-20% av kjøpesummen, med mindre man kjøper en allerede eksisterende eiendom (nyoppført eller brukt). I et slikt tilfelle kan andre betalings løsninger avtales. Våre kolleger på Nord Kypros vil alltid forsøke å forhandle frem den betalings løsningen, som er til det beste for våre kunder.

Registrere deg som kjøper 

Når kontrakten er signert vil den innen 21 dager registreres i Landregisteret (Land Registry – TAPU) som et bevis på dine juridiske eierinteresser. Advokaten sender samtidig en søknad til de Nord Kypriotiske myndigheter for å godkjenne deg som kjøper. Man registreres som kjøper på skattekontoret og Notarius Publicus stempler alle dokumenter og vedlegg slik at de er offisielle. Du er nå sikret mot at selger kan ta opp lån på eiendommen du har kjøpt, eller at han kan selge den videre.

Vandelsattest

I forbindelse med kjøpet vil Advokaten din ha behov for en vandelsattest (på engelsk) fra din lokale politimyndighet, her kan du søke om politiattest (vandelsattest). I tillegg kreves det dokumentasjon på din boligadresse i Norge (dette kan være kopi av strømregning, eller annen offentlig regning hvor ditt navn og din adresse fremkommer). Dette er papirer det kan være lurt å ha med ned på forhånd. Advokaten vil kreve originaler av disse dokumentene. Eventuelt må dokumentene ettersendes pr. post.

Skjøte ved kjøp av eiendom på Nord Kypros

Advokaten søker så om å få skjøtet på eiendommen overført til kjøper. Dette er en prosess som normalt tar fra 6-12 måneder, men du kan selvfølgelig benytte eiendommen i tiden frem til du mottar skjøtet.

Omkostninger

Husk at når du skal kjøpe ditt ferieparadis på Nord Kypros så må du ta høyde for skatter og avgifter som tilkommer i tillegg til selve kjøpesummen. Avgiftene er høyere en i Norge, men på Nord Kypros prosentsatsene er blant de aller laveste i Middelhavs området.

  • Ved kjøp av ny bolig må du beregne ca. 8,5% av kjøpsprisen for å dekke alt av ekstra omkostninger. I tillegg kommer kostnader til advokat, ca. £1500 – 2000. Tilkobling vann og strøm, fra £200 til 500, avhengig av kommune
  • Ved kjøp av brukt bolig må du beregne ca. 3,5% av kjøpsprisen for å dekke alt av ekstra omkostninger. I tillegg kommer kostnader til advokat, ca. £1500 – 2000.
    Dette forutsetter at VAT ( moms) på 5% er betalt.

Det er viktig bemerke at de fleste eiendommer på Nord Kypros opererer med priser i Engelske Pund. Det er fordelaktig da det er en stabil valuta. Men det betyr også at du bør vurdere eventuelle valutasvingninger om innbetalingen strekker seg over en lengre periode.

Immovable Property Commission

Alle tomter, boliger og alle typer for fast eiendombåde på nordsiden og sørsiden av Kypros er registrert i Landregisteret.  Ved kjøp av eiendom på Nord Kypros så er det ingen grunn til å bekymre mer en i andre land. seg for å eiendommen du har kjøpt, så må dette dokumenteres skriftlig ved utskrift fra Landregisteret. Skulle det viser seg at en person fra Sør Kypros kan dokumentere at han eier eiendommen så vil de gjennom domstolen “Immovable Property Commission” kunne kreve oppgjør direkte fra den Tyrkiske stat, noe som da blir innvilget, uten at kjøper av eiendommen blir skadelidende. De eiendommene vi formidler er helt trygge å kjøpe med tanke på tidligere og fremtidig eiendomsrett.

Har du spørsmål hjelper vi gjerne med å besvare disse og med å oppklare uklarheter.  I tillegg kan du  lese mer om denne statlige erstatningsordningen her på  Immovable Property Commission

En 3D tegning av et bygge prosjekt med 2 etasjes bygninger langs et avlangt svømmebassseng. En ser Middelhavet i det fjerne og planter , samt solsenger langs svømmebassengets kant.

error: Content is protected !!